Західне регіональне відділення Академії наук Вищої школи України 

E-mail: Anvsu_Zakhid@ukr.net 


Пам’яті Роксолани Петрівни Зорівчак
(1934-2018)

Українська наука і вища освіта зазнали тяжкої втрати. 16 жовтня пішла з життя засновниця львівської школи перекладознавства й контрастивної лінгвістики, доктор філологічних наук, професор, академік АН вищої школи України Роксолана Петрівна Зорівчак.
Майбутній науковець народилася 8 листопада 1934 року у Львові в родині з давніми освітніми й священицькими традиціями. У 1956 році закінчила відділ англійської філології ЛДУ ім.І.Франка. У 1976 році захистила кандидатську дисертацію «Фразеологія письменника як проблема перекладу (на матеріалі перекладів поетичних творів Т. Г. Шевченка англійською мовою)», у 1987 році – докторську дисертацію «Лінгвостилістичні характеристики художнього тексту і переклад (на матеріалі англомовних перекладів української прози)». У 1989 році отримала вчене звання професора. Як «політично неблагонадійна», за радянських часів з 1956 по 1991 рік працювала на кафедрі іноземних мов Львівської державної консерваторії ім. М. Лисенка. Лише в незалежній Україні, вже будучи знаним ученим, зуміла перейти на роботу до ЛДУ ім. І. Франка. З 1998 року й до останніх днів життя Р.П.Зорівчак – засновник і перший завідувач кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики ім. Г.Кочура ЛНУ ім. І. Франка.  
Сфера наукових зацікавлень Р.П.Зорівчак включала дослідження англійської фразеології, теорії проблем перекладу, історії та лінгвостилістичної специфіки входження українського художнього слова до англомовного світу (на прикладах творів Т. Шевченка, Марка Вовчка, І. Франка, Лесі Українки, О. Кобилянської, О. Довженка, пісенного та казкового епосу) й англомовних літератур до української літератури (на прикладах творів В. Шекспіра, Джека Лондона, Дж. Г. Байрона, Г. В. Лонгфелло). Р.П.Зорівчак стала засновником англомовної Шевченкіани як окремої дослідчої галузі. Вона розробляла концепцію вишколу перекладачів, методику викладання перекладознавчих дисциплін.
Професор Р.П.Зорівчак стала автором понад 700 наук. праць, серед яких – понад 30 монографій та навчальних посібників. Дослідниця виступала з доповідями на міжнародних конгресах і симпозіумах (Польща, Чехословаччина, ФРН, НДР, Канада, Італія, Франція, Югославія, Іспанія, США, Китай, Росія та інші країни).
Р.П.Зорівчак здійснювала велику науково-організаційну та громадську роботу. Вона була головою Комісії всесвітньої літератури ім. М.Лукаша НТШ (з 1991 року); дійсним членом (1989) та членом Президії НТШ (1992), членом Національної спілки письменників України (1997). Викладала українську мову та переклад в Інституті славістики Лондононського університету як стипендіат Британської ради (1991/92 н. р.) і в Іллінойському університеті в Урбана-Шампейн (штат Іллінойс) як стипендіат наук. обмінів ім. В. Фулбрайта (1997). 
Заслуги Р.П.Зорівчак було високо оцінено званнями «Заслужений працівник освіти України» (2005), «Відмінник освіти України» (2002). Упродовж двох останніх років вона була отримувачем стипендії Президента України для визначних діячів науки. Професор Р.П.Зорівчак - лауреат Нагороди Ярослава Мудрого (2004) та Святого Володимира (2009) АН вищої школи України. 
До Академії науки вищої школи України Р.П.Зорівчак було обрано в 1993 році, через рік після заснування Академії. До роботи в Академії вона ставилася з великою відповідальністю. Була членом Президії АН вищої школи України (2004–2010), а з 2010 року - радником її Президії. Її блискучі й змістовні стали окрасою багатьох Академічних читань пам’яті В.І.Стріхи.
Світла пам’ять про Роксолану Петрівну Зорівчак – визначного ученого й педагога, великого патріота своєї України – назавжди залишиться в серцях тих, кому пощастило зустрічатися й працювати з нею. А її справа матиме продовження в здобутках створеної нею наукової школи.

Президія АН вищої школи України
Наукове відділення філології, мистецтвознавства і масової комунікації
Західний науковий центр АН вищої школи України
 
 
 
 
 
Статут Обласні відділення
Склад Західного регіонального відділення АН ВШУ Наукові відділення
Загальні збори відділення Новини, оголошення
Бюро відділення Журнал „Наукові обрії” “Scientific Horizons”
Рішення бюро Західного регіонального відділення Фотогалерея

АКАДЕМІЯ НАУК ВИЩОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ (АН ВШ України)