ENG
Наукові обрії
ISSN 2077-5679
 РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ 

 
 
ЗМІСТ
2013
2014
Інструкція для авторів
 
„Наукові обрії” є виданням, яке включає оригінальні та оглядові статті в області гуманітарних наук. 

Тематика журналу: Гуманітарні науки, зокрема: загальнотеоретичні проблеми мови і мовознавства; лінгвістичні методи, напрями і школи; дослідження проблем внутрішньої структури мов світу; історія, теорія та критика перекладу; загальна та часткові теорії перекладу; методика перекладу; дослідження загальних закономірностей функціонування та історичного розвитку мов; дослідження відношень мови і свідомості; дослідження відношень мови і суспільства; дослідження різних аспектів мовної діяльності; зв’язок мовознавства з іншими науками.

Видання  „Наукові обрії” засноване Західним регіональним відділенням Академії Наук Вищої Школи України і Київським Університетом імені Бориса Грінченка.
 

 
e-mail: sc.hor@ifo.lviv.ua
URL: http://www.anvsu.lviv.ua/anvsu/sc_hor/sc_hor_u
Технічний редактор  T.Дудок
Мовний редактор  O.Kушнір

Copyright © 2010-2014 by Western Branch of the Higher School Academy of Sciences of Ukraine, Lviv -- All rights reserved.
If you have any comments about this website, please contact webmaster.